Logowanie na Platformę Zdanej Edukacji (zajęcia online)

 

 

Zgodnie z wytycznymi MEN w obecnym semestrze nauka prowadzona jest w sposób:

- KKZ - hybrydowy - połowa zajęć odbywa się online ( w każdy weekend, na przemian - stacjonarnie-online)

- Szkoła Policealna - stacjonarnie - co 2 tygodnie (weekend)

- Szkoła Branżowa II stopnia - stacjonarnie - co 2 tygodnie (weekend)

 

 

Zdalna edukacja prowadzona jest za pomocą Google Classroom

 

Logowanie odbywa się na stronie:

https://classroom.google.com

 

Login: imienazwisko@ck-awans.com

Hasło: PESEL


Hasło startowe dla słuchaczy, którzy nie posiadają numeru PESEL: Katowice123

 

Kody kursów znajdują w zakładce "PLAN ZAJĘĆ"