Trwa nabór na kierunek Opiekunka Środowiskowa!

W Centrum Kształcenia i Biznesu Adamantem w Gogołowej trwa nabór na kierunek Opiekunka Środowiskowa.

Kim jest opiekunka środowiskowa?

Jest to osoba, która w prostych słowach zajmuje się pomaganiem innym, a dokładniej pomaganiem i udzielaniem wsparcia społecznego swoim podopiecznym. Chodzi tu o najprostsze czynności takie jak mycie i ubieranie, podawanie leków, karmienie, ćwiczenia, spacery, robienie zakupów, ale także wsparcie psychiczne. Tworzy optymalne warunki życia dla osoby pozostającej pod swoją opieką. Poza tym opiekunka motywuje podopiecznych do podejmowania aktywności fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Najczęściej podopiecznymi są osoby przewlekle chore, starsze i samotne. Opiekun środowiskowy może pracować w takich instytucjach jak MOPS.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,

– sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,

– pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,

– motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Gdzie można pracować po ukończeniu takiego kierunku?:

– w domu podopiecznego,

– w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy itd.,

– na oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,

– prywatna praktyka / działalność gospodarcza.

Wszystkich zainteresowanych z Katowic, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Żor, Knurowa, Czechowic-Dziedzic oraz okolicznych miast zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowe w celu uzyskania wszelkich szczegółów.

Przypominamy, że zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki zajęcia w naszej szkole odbywają się w trybie zdalnym(online)! Ucz się nie wychodząc z domu!