Plan zajęć

 

Terminy zajęć  (Szkoła Policealna , Szkoła Branżowa II ST , Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe ):

 

Gogołowa terminarz zajęć ( Patrz zdjęcia poniżej )

 

Zajęcia rozpoczynamy od godziny 8:00 ( jeżeli będzie to inna godzina, zamieścimy odpowiednią informację )

 
 
 
 
24.09.2022r - Gogołowa ul. Wiejska 89 
Zajęcia od godziny 8:00
SP: Administracja oraz Bezpieczeństwo i Higiena pracy 
KKZ: Górnik - Technik Górnik , Elektryk - Technik Elektryk , Ślusarz - Technik Mechanik
 
24.09.2022r - Knurów budynek NOT. ul. Dworcowa 1
KKZ: Przeróbka - Technik przeróbki kopalin stałych 
 
25.09.2022r - Gogołowa ul. Wiejska 89
Zajęcia od godziny 8:00
SP: Administracja oraz Bezpieczeństwo i Higiena pracy 
KKZ: Górnik - Technik Górnik , Elektryk - Technik Elektryk , Ślusarz - Technik Mechanik
 
25.09.2022r - Knurów budynek NOT. ul. Dworcowa 1
KKZ: Przeróbka - Technik przeróbki kopalin stałych
 
Kolejne zajęcia dla Przeróbki oraz T. Przeróbki odbędą się w Gogołowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - w strumieniu kursu nauczyciel podaje formę i godzinę rozpoczęcia zajęć

 

Logowanie do Platformy Zdalnej Edukacji Zespołu Szkół „ADAMANTEM"

Zdalna edukacja prowadzona jest za pomocą Google Classroom
Logowanie odbywa się na stronie:
https://classroom.google.com

Logujemy się za pomocą swoich prywatnych e-maili google

Kody kursów znajdują się poniżej

W przypadku problemów z zalogowaniem do Platformy Zdalnej Edukacji, należy skontaktować się z Administratorem PZE:

mailowo: m2@adamantem.pl

telefonicznie:  539-929-283


Platforma Zdalnej Edukacji Zespołu Szkół Adamantem

Informacja o logowaniu na classroom - wersja pdf

Udział w zajęciach jest możliwy z urządzenia podłączonego do internetu (komputer, telefon, tablet)

Instrukcja dołączania do zajęć znajduje się pod linkiem:

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 

Kody do Platformy CLASSROOM dla Kierunków

 

 

GIW.02 GÓRNIK EKSLOATACJI PODZIEMNEJ Kod zajęć piql7aj
GIW.09 TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Kod zajęć rg5ppsm
GIW.05 PRZERÓBKARZ KOPALIN STAŁYCH Kod zajęć TRWA NABÓR
GIW.11 TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH Kod zajęć TRWA NABÓR
MEC.08 ŚLUSARZ Kod zajęć ll3sec2
MEC.09 TECHNIK MECHANIK Kod zajęć hrkewma
ELE.02 ELEKTRYK Kod zajęć q4tsav3
ELE.05 TECHNIK ELEKTRYK Kod zajęć oezpt6q
ELE.01 ELEKTROMECHANIK Kod zajęć TRWA NABÓR
FRK.04 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Kod zajęć TRWA NABÓR
MOT.05 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod zajęć TRWA NABÓR
BPO.02 TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA Kod zajęć TRWA NABÓR
BUD.09 MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Kod zajęć evp7zjz
BUD.12 MURARZ – TYNKARZ Kod zajęć TRWA NABÓR
MEC.10 TECHNIK SPAWALNICTWA Kod zajęć dwnilh7
BUD.14 TECHNIK BUDOWNICTWA Kod zajęć TRWA NABÓR
BUD.20 TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ Kod zajęć TRWA NABÓR
EKA.01 TECHNIK ADMINISTRACJI Kod zajęć wfkyfmy
FRK.04 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Kod zajęć vbfem53
Język Polski Dla uczestników Branżowej szkoły II stopnia Kod zajęć 7rhcsy3
Matematyka Dla uczestników Branżowej szkoły II stopnia Kod zajęć ene6qs2
Informatyka Dla uczestników Branżowej szkoły II stopnia Kod zajęć gij5n32
Język Angielski Dla uczestników Branżowej szkoły II stopnia Kod zajęć kqhrmyn