Plan zajęć

 

Terminy zajęć  (SP, SB, KKZ):

 

Zgodnie z wytycznymi MEN w obecnym semestrze nauka prowadzona jest w sposób:
- KKZ - hybrydowy - połowa zajęć odbywa się online ( w każdy weekend, na przemian - stacjonarnie-online)
- Szkoła Policealna - stacjonarnie - co 2 tygodnie (weekend)
- Szkoła Branżowa II stopnia - stacjonarnie - co 2 tygodnie (weekend)

 

Gogołowa 

04.09.2021 - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - GODZ. 10:00, ul. WIEJSKA 89
05.09.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE -  GODZ. 8:00,

18.09.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,
19.09.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,
 
02.10.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,
03.10.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,
 
09.10.2021 - ZAJĘCIA ONLINE na Platformie ClassRoom*
10.10.2021 - ZAJĘCIA ONLINE na Platformie ClassRoom*

16.10.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00, (wszystkie grupy)
17.10.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,
 
23.10.2021 - ZAJĘCIA ONLINE na Platformie ClassRoom - KKZ*
24.10.2021 - ZAJĘCIA ONLINE na Platformie ClassRoom - KKZ*
 
06.11.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00, TECHNIK od GODZ. 12:00
07.11.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00, TECHNIK od GODZ. 12:00

20.11.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00 (wszystkie grupy)
21.11.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00, TECHNIK od GODZ. 12:00

04.12.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,
05.12.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,

18.12.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,
19.12.2021 - ZAJĘCIA STACJONARNE - GODZ. 8:00,

 

* - w strumieniu kursu nauczyciel podaje formę i godzinę rozpoczęcia zajęć

 

Logowanie do Platformy Zdalnej Edukacji Zespołu Szkół „Awans” - oddział Gogołowa

Zdalna edukacja prowadzona jest za pomocą Google Classroom
Logowanie odbywa się na stronie:
https://classroom.google.com

Login: imienazwisko@ck-awans.com
Hasło: PESEL
Hasło startowe dla słuchaczy, którzy nie posiadają numeru PESEL: Katowice123

Kody kursów znajdują się poniżej

W przypadku problemów z zalogowaniem do Platformy Zdalnej Edukacji, należy skontaktować się z Administratorem PZE:

mailowo: Logowanie@ck-awans.com

telefonicznie:  539-929-283


Platforma Zdalnej Edukacji Zespołu Szkół Adamantem

Informacja o logowaniu na classroom - wersja pdf

Udział w zajęciach jest możliwy z urządzenia podłączonego do internetu (komputer, telefon, tablet)

Instrukcja dołączania do zajęć znajduje się pod linkiem:

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 

Kody PZE dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

GIW.02 GÓRNIK EKSLOATACJI PODZIEMNEJ Kod zajęć ufy3dfc
GIW.09 TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Kod zajęć 7qn2uxz
GIW.05 PRZERÓBKARZ KOPALIN STAŁYCH Kod zajęć 5vhfelq
GIW.11 TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH Kod zajęć m544dq2
MEC.08 ŚLUSARZ Kod zajęć gohcwco
MEC.09 TECHNIK MECHANIK Kod zajęć hrkewma
ELE.02 ELEKTRYK Kod zajęć 4y67gr7
ELE.05 TECHNIK ELEKTRYK Kod zajęć qtglwqa
ELE.01 ELEKTROMECHANIK Kod zajęć qp3uief
FRK.04 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Kod zajęć b73ihf7
MOT.05 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod zajęć wp2qmtk
BPO.02 TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA Kod zajęć pb4gdr5
BUD.09 MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Kod zajęć cjf5grd
BUD.12 MURARZ – TYNKARZ Kod zajęć 567zpur
BUD.14 TECHNIK BUDOWNICTWA Kod zajęć mefyqns
BUD.20 TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ Kod zajęć mxoakka