Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Oferujemy Szkolenia kwalifikacyjne:

BPO.01 - Technik BHP
BPO.02 - Technik ochrony fizycznej osób i mienia
BUD.01 - Zbrojarz – betoniarz
BUD.02 - Cieśla
BUD.09 - Monter sieci i instalacji sanitarnych
BUD.12 - Murarz – tynkarz
BUD.14 - Technik budownictwa
BUD.20 - Technik inżynierii sanitarnej
EKA.01 - Technik administracji
ELE.01 - Elektromechanik
ELE.02 - Elektryk
ELE.05 - Technik elektryk
FRK.01 - Fryzjer
FRK.03 - Technik usług fryzjerskich
FRK.04 - Technik usług kosmetycznych
GIW.02 - Górnik eksploatacji podziemnej
GIW.05 - Przeróbkarz kopalin stałych
GIW.09 - Technik górnictwa podziemnego
GIW.11 - Technik przeróbki kopalin stałych
MEC.08 - Ślusarz
MEC.09 - Technik mechanik
MED.03 - Opiekun medyczny
MOT.01 - Blacharz samochodowy
MOT.02 - Elektromechanik pojazdów samochodowych
MOT.05 - Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.06 - Technik pojazdów samochodowych
MS.01 - Technik masażysta
ORG.01 - Florysta
PGF.07 - Technik organizacji reklamy
SPO.01 - Asystent osoby niepełnosprawnej
SPO.02 - Opiekun osoby starszej
SPO.04 - Opiekunka dziecięca
SPO.05 - Opiekunka środowiskowa
TG.07 - Technik żywienia i gastronomii
           - Górnik Kotwiarz
           - Technik Rolnik

 

ZAPISUJĄĆ SIĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  • Kwestionariusz  (dostępne w zakładce ZAPISY oraz sekretariacie).
  • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie
  • Wcześniej można zalogować się na stronie internetowej.

 

2020-05::1589823945-slider003b.jpg