Nasze centrum

Mottem naszego centrum jest „Ucz się przez całe życie i zdobywaj wiedzę tak, aby czerpać z niej przyjemność”.

Misją naszej firmy jest odpowiedzialne kształcenie i odpowiednie przygotowanie do życia zawodowego. Chcemy kształcić tak, aby nasi słuchacze radzili sobie w życiu zawodowym a ich pracodawcy byli zadowoleni. Pomagamy naszym słuchaczom osiągnąć wymarzony zawód, kwalifikacje zawodowe, aby w przyszłym zawodzie mogli osiągać sukcesy. Chcemy kształcić w naszych słuchaczach osoby odpowiedzialne za swoją naukę, twórcze, świadome swoich decyzji. Nasi słuchacze zdobywają wiedzę, kwalifikacje i umiejętności potrzebne do działań na szczeblu życia zawodowego, uzupełniają wykształcenie, podnoszą swoje kwalifikacje.

Naszym celem jest dzielenie się wiedzą w taki sposób, aby wskrzeszać w naszych słuchaczach zamiłowanie do nauki, wiedzy czy zawodu. Gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego. Zapewniamy zadowolenie z naszego kształcenia. Cenimy słuchaczy i nauczycieli stawiając ich za wartość nadrzędną w całym systemie edukacji. Zapewniamy słuchaczowi możliwość rozwoju intelektualnego, uwzględniając jego zainteresowania, uzdolnienia, potrzeby. Poza zdobywaniem wiedzy zawodowej, uczymy też szacunku do samego siebie i innych, empatii, życzliwości .
Centrum przykłada dużą wagę do profesjonalizmu w pracy dydaktycznej. Wszyscy wykładowcy posiadają kwalifikacje i są przygotowani do nauczania. Kształcą tak, aby służyć wszechstronnemu rozwojowi słuchacza. Wykładowcy współpracują ze słuchaczami, są nastawieni na wysoką jakość nauczania, są przekonani, że wspólna praca pozwoli słuchaczowi osiągać sukcesy w życiu zawodowym.

Centrum Kształcenia i Biznesu ,,ADAMANTEM" znajduje się w małej wsi Gogołowa (gmina Mszana, powiat wodzisławski). Miejscowość znajduje się z dala od miejskiego gwaru, gdzie panuje cisza i spokój. W takich sprzyjających warunkach kształcimy naszych słuchaczy. Nasze centrum otacza nowa zabudowa domków jednorodzinnych, obcujemy z przyrodą i naturą. Wszystkie te czynniki pozytywnie wpływają na zdobywanie wiedzy przez naszych słuchaczy. Dbamy o to, aby miejsce było przyjazne dla słuchaczy i pracowników. Największą jednak wagę przywiązujemy do tworzenia miłej, przyjaznej atmosfery pełnej życzliwości. Zarówno otoczenie, jak i panująca w naszym centrum kształcenia atmosfera, sprzyja uczeniu się i zdobywaniu wiedzy. Możemy zapewnić, że centrum kształcenia „ADAMANTEM” to początek drogi do sukcesów.

Zwieńczeniem edukacji w CKiB „Adamantem” jest uzyskanie Państwowego Dyplomu, Certyfikatu lub Świadectwa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

 

 

(kliknij na obrazek, aby zobaczyć szczegóły dot. dyplomów i suplementów)

 

 

 

 

Jesteśmy ośrodkiem kształcenia zespołu szkół

Oferujemy Szkolenia kwalifikacyjne:

 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Technik mechanik ślusarz
 • Technik elektryk – elektromechanik
 • Technik przeróbki kopalin stałych
 • Technik Mechanik
 • Technik Ochrony fizycznej osób i mienia

Dodatkowo prowadzone kursy:

 • Opiekunka Środowiskowa
 • Fryzjer
 • Technik Usług Kosmetycznych
 • Technik Administracji
 • Opiekun Medyczny
 • Wychowawca kolonijny
 • Florysta
 • Kursy Pedagogiczne

 

Kierunki Medyczne:

 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • Opiekun Medyczny
 • Opiekun Osoby Starszej
 • Opiekunka Środowiskowa.

Nasza kadra:

 

Danuta Jarczok
Prezes
danjar@adamantem.pl

 

Barbara Jarczok
k1@adamantem.pl

 

Monika Jarczok
k2@adamantem.pl

 

Natalia Jarczok
m1@adamantem.pl

 

mgr inż. Marcin Dryja
wykładowca

 

mgr Witold Kosiorek
nadzór, szkolenia BHP